1 komentaras apie “PAŽYMA DARBDAVIUI”

 1. EDUARDAS ZELBA

  Niurnbergo kodeksas (pirmasis tarptautinis elgesio su žmonėmis elgesio kodeksas, Niurnbergas, 1947 m. Rugpjūčio mėn.)
  1. Absoliučiai būtinas tiriamojo asmens savanoriškas sutikimas. Tai reiškia, kad tyrimo dalyvis:

  – turi būti teisiškai įgaliotas duoti sutikimą;

  – privalo turėti teisę laisvai pasirinkti;

  – privalo pateikti sutikimą nenaudodamas jokių trukdžių ar jėgos panaudojimo, apgaulės, apgaulės, informacijos pakartotinio įvertinimo ar kitokios paslėptos prievartos ar smurto prieš jį formos;

  – turi turėti pakankamai žinių ir suprasti jam pateiktos informacijos esmę, kad galėtų priimti sprendimą dėl sutikimo esant pakankamai informacijos apie tyrimą sąlygoms.

  Paskutinėje pastraipoje reikalaujama, kad prieš eksperimento subjektą priimant teigiamą sprendimą, jam turėtų būti pasakyta:

  – eksperimento esmė, pagrindiniai etapai, trukmė ir tikslas;

  – eksperimento atlikimo metodai ir priemonės;

  – visi nepatogumai ir žala sveikatai, kurių pagrįstai galima tikėtis eksperimento metu;

  – poveikis, kuris gali būti daromas asmens psichinei ar fizinei sveikatai jo dalyvavimo eksperimente metu.

  Kiekvienas asmuo, kuris informuoja, vadovauja ar įtraukia asmenį į eksperimentą, yra atsakingas už teisėtą sutikimą. Šios asmeninės pareigos ir atsakomybė už jų neįvykdymą negali būti perduotos kitam asmeniui.

  2. Eksperimentas turėtų duoti laukiamus vaisingus rezultatus visuomenės labui, kurių neįmanoma gauti naudojant kitus metodus ar tyrimo priemones. Rezultatai pagal savo pobūdį neturėtų būti atsitiktiniai ar nereikalingi.

  Eksperimentas turėtų būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nereikalingų fizinių ir moralinių kančių ir sužalojimų.

  5. Eksperimento nereikėtų atlikti, jei yra a priori priežasčių manyti, kad gali įvykti mirtis arba subjektas bus negrįžtamai sužeistas ir dėl to gali atsirasti negalia; išskyrus tuos eksperimentus, kuriuose eksperimentą atliekantys gydytojai taip pat veikia kaip tyrimo subjektai.

  6. Suvokiamo pavojaus laipsnis niekada neturėtų viršyti ribos, kurią nustato problemos, kurią eksperimentas turėtų išspręsti, humanitarinė svarba.

  7. Turi būti numatytas tinkamas mokymas ir tinkama įranga, kad eksperimento subjektas būtų apsaugotas nuo sužalojimų, negalios ar mirties.

  8. Eksperimentą turėtų atlikti tik kvalifikuoti mokslininkai – specialistai. Visus eksperimento etapus bandymą organizuojantys ar vykdantys asmenys turėtų būti labai atsargūs.

  9. Eksperimento metu asmuo turėtų būti laisvas pasirinkti: dalyvauti eksperimente iki pabaigos arba tol, kol tiriamasis pasiekia tokią fizinę ar psichinę būseną, kai jam tęsti eksperimentą atrodo neįmanoma.

  10. Tyrimo metu atsakingas tyrėjas turėtų būti pasirengęs bet kuriame etape nutraukti eksperimentą, jei turi rimtų priežasčių manyti, kad eksperimento tęsimas gali sukelti eksperimento subjekto sužalojimą, negalią ar mirtį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.